Ústavy a odbory
Štruktúra školy

Ústav zdravotníckych disciplín

Ošetrovateľstvo


Verejné zdravotníctvo


Laboratórne vyšetrovacie metódy a zubná technika


Administrácia vo verejnom zdravotníctve

Ústav tropickej medicíny

Ústav sociálnych disciplín

Katedra sociológie

Katedra psychológie


Katedra sociálnej práce

Katedra právnych vied


Detašované pracoviská

Ústav blahoslaveného Z. Mallu Košice

Ústav doplňujúceho pedagogického štúdia Bratislava

Detašované pracovisko sv. Barbory Rožňava

Ústav sv. Pátra Pia Piešťany

Ústav blahoslaveného Metoda Trčku Michalovce

Ústav Tomislava Kolakoviča, Trstená

Detašované pracovisko Spišská Nová Ves

Ústav sv. Cyrila a Metoda Paritzánske

Ústav Dr. P. Blahu, Skalica

Inštitút sv. Jána Bosca, Žilina

Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva blahoslaveného P.P. Gojdiča, Prešov

Zahraničné pobočky

Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram, Česká republika

Ústav sociálnej práce Martina Luthera, Báčsky Petrovec, Srbsko

Rumunsko

Malaysia

Kenya

Praha

Iné