Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Signatár Magna Charta Universitarum Bologniese, člen EUA - European University Association Member SUSW – International Society of Universities in Social Work

Akreditácie

Naša škola už druhýkrát získala prestížnu medzinárodnú akreditáciu, ako jedna z dvoch vysokých škôl v Slovenskej republike

Príhovor rektora

Dr.h.c. prof. MUDr. Mgr. Vladimír Krčméry, DrSc. 

Milí študenti, zamestnanci a učitelia,

Vysoká škola svätej Alžbety sa dožila v tomto akademickom roku 15. narodenín. Podľa veku je síce ešte dieťa, ale s Božou pomocou, vďaka Vašej svedomitej práci a Vašim modlitbám sa zatiaľ za 15 rokov podarilo:

V r. 2007 nás prijali medzi signatárov Veľkej charty Boloňskej univerzity.

V r. 2011 nás prijali za riadneho člena Európskej Asociácie Univerzít (EUA) v Bruseli. Otvorili sme nové zdravotno-sociálne programy pre migrantov v Slovinsku, Grécku a Iraku.

Dnes pôsobíme vďaka požehnaniu Najvyššieho v 30 krajinách na 5 kontinentoch.

Na jar 2012 sme absolvovali úspešne medzinárodnú evaluáciu. Pracovná skupina bola zostavená z profesorov z USA, Anglicka a Talianska.

Obhájili sme zahraničnú akreditáciu študijných programov, sme druhou vysokou školou v SR, ktorá pôsobí aj mimo SR a ČR. Máme najviac - spolu 8 študijných programov v zahraničí z toho 4 v angličtine a 1 v nemčine.

Máme najvyšší podiel zahraničných vyučujúcich medzi vyučujúcimi na vysokých školách v SR. Z 59 profesorov je 15 zo zahraničia (25 %).

Máme najvyšší počet zahraničných študentov SR: 2498.

Akreditačná komisia v hodnotiacej správe nám v r. 2015 priradila v stupni spoločenských vied A - a medicínskych vied A, a zaradila nás medzi univerzitné VŠ.

Teší nás Váš záujem o štúdium zdravotníckych a sociálnych smerov na našej vysokej škole.

Veríme, že budete spokojní so štúdiom, a zároveň aj hrdí na vysokú školu vzhľadom na poskytujúce humanitárne a vzdelávacie aktivity v zahraničí. Prostredníctvom našich humanitárnych projektov odliečime a ošetríme cca 135 tisíc pacientov, 185 sirôt, stovky ďalších chorých a chudobných po celom svete.

Preto ďakujem všetkým študentom a vyučujúcim, že sa rozhodli študovať a učiť na našej vysokej škole. Ďakujem všetkým za úprimné modlitby, prosby a obety, a tým čo sa nevedia modliť, za ich priazeň a podporu.

V Bratislave 18. 7. 2017 na sviatok bl. Petra Pavla Gojdiča, biskup a mučeník

S úctou

Dr.h.c. prof. MUDr. Mgr. Vladimír Krčméry, DrSc.

rektor VŠZaSP sv. Alžbety

Povedali o nás

prof. Roberto Cauda

xxxxx

”Na stránke sa pracuje .“

prof. Daniel West

xxxxxx

”Na stránke sa pracuje “

XXX XXX

xxxxxxxxxxxx

”Na stránke sa pracuje.“

Riapoš Ján

xxxxxxxxxxxx

”Na stránke sa pracuje .“

Veronika Vadovičová

xxxxxxx

”Na stránke sa pracuje “

Flag Counter