Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Signatár Magna Charta Universitarum Bologniese, člen EUA - European University Association Member SUSW – International Society of Universities in Social Work

Ak chcete študovať odbor:

  • v ktorom je dôležitou súčasťou aj ľudský rozmer, 
  • ktorý sa vyznačuje dynamikou evolúciou a zmenami,
  • ktorý Vám umožní pracovať s ľuďmi,ktorý má celosvetové uplatnenie,
  • pretože Vás zaujímajú zahraničné projekty v Európe, Ázii a Afrike.

už nehľadajte a využite jedinečnú možnosť štúdia na našej vysokej škole v rôznych odboroch a odvetviach zdravotníctva a sociálnej práce na troch stupňoch vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr., PhD.) Prihlásiť sa môžete online kliknutím  SEM, ak sa chcete stať súčasťou nášho kolektívu. 

Príhovor rektora

Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. 

Milí študenti, zamestnanci a učitelia,

Vysoká škola svätej Alžbety sa dožila v tomto akademickom roku 15. narodenín. Podľa veku je síce ešte dieťa, ale s Božou pomocou, vďaka Vašej svedomitej práci a Vašim modlitbám sa zatiaľ za 15 rokov podarilo:

V r. 2007 nás prijali medzi signatárov Veľkej charty Boloňskej univerzity.

V r. 2011 nás prijali za riadneho člena Európskej Asociácie Univerzít (EUA) v Bruseli. Otvorili sme nové zdravotno-sociálne programy pre migrantov v Slovinsku, Grécku a Iraku.

Dnes pôsobíme vďaka požehnaniu Najvyššieho v 30 krajinách na 5 kontinentoch.

Na jar 2012 sme absolvovali úspešne medzinárodnú evaluáciu. Pracovná skupina bola zostavená z profesorov z USA, Anglicka a Talianska.

Obhájili sme zahraničnú akreditáciu študijných programov, sme druhou vysokou školou v SR, ktorá pôsobí aj mimo SR a ČR. Máme najviac - spolu 8 študijných programov v zahraničí z toho 4 v angličtine a 1 v nemčine.

Máme najvyšší podiel zahraničných vyučujúcich medzi vyučujúcimi na vysokých školách v SR. Z 59 profesorov je 15 zo zahraničia (25 %).

Máme najvyšší počet zahraničných študentov SR: 2498.

Akreditačná komisia v hodnotiacej správe nám v r. 2015 priradila v stupni spoločenských vied A - a medicínskych vied A, a zaradila nás medzi univerzitné VŠ.

Teší nás Váš záujem o štúdium zdravotníckych a sociálnych smerov na našej vysokej škole.

Veríme, že budete spokojní so štúdiom, a zároveň aj hrdí na vysokú školu vzhľadom na poskytované humanitárne a vzdelávacie aktivity v zahraničí. Prostredníctvom našich humanitárnych projektov odliečime a ošetríme cca 135 tisíc pacientov, 185 sirôt, stovky ďalších chorých a chudobných po celom svete.

Preto ďakujem všetkým študentom a vyučujúcim, že sa rozhodli študovať a učiť na našej vysokej škole. Ďakujem všetkým za úprimné modlitby, prosby a obety, a tým čo sa nevedia modliť, za ich priazeň a podporu.

V Bratislave 18. 7. 2017 na sviatok bl. Petra Pavla Gojdiča, biskupa a mučeníka

S úctou

Dr.h.c. prof. MUDr. Mgr. Vladimír Krčméry, DrSc.

rektor VŠZaSP sv. Alžbety

Akreditácie

Naša škola už druhýkrát získala prestížnu medzinárodnú akreditáciu, ako jedna z dvoch vysokých škôl v Slovenskej republike

Povedali o nás

prof. Roberto Cauda

”Na stránke sa pracuje .“

prof. Daniel West

”Na stránke sa pracuje “

XXX XXX

”Na stránke sa pracuje.“

Riapoš Ján

”Na stránke sa pracuje .“

Veronika Vadovičová

”Na stránke sa pracuje “

Flag Counter