O nás

Sme Vašim partnerom v boji za sociálnu spravodlivosť a lepšiu budúcnosť

Dlhodobým poslaním a cieľom VŠ je napomôcť integrácii Slovenskej republiky do Európskej únie v oblasti zdravotníckeho vysokého školstva a výchova zdravotníckych pracovníkov, a to najmä v oblasti verejného zdravotníctva a sociálnej práce, ošetrovateľstva, zubnej techniky, rehabilitácie, laboratórnych a vyšetrovacích metód pre domáce, štátne, verejné, súkromné, cirkevné a zahraničné zariadenia a štátne, verejné, súkromné, cirkevné zariadenia sociálnej práce a misie v zahraničí. VŠ pôsobí v duchu kresťanského humanizmu so zameraním na základné princípy kresťanskej zdravotníckej etiky a šíri odkaz sv. Alžbety, bratislavskej rodáčky, slúžiť chorým a chudobným bez rozdielu rasy, národnosti a náboženskej orientácie. Vysoká škola zabezpečuje vzdelávanie, vedeckú výchovu a vedecký výskum ako aj praktické činnosti u študentov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.