Administrácia vo verejnom zdravotníctve

MHA

Administrácia vo verejnom zdravotníctve je od začiatku tohto roku zaradená do Nariadenia vlády 296/2010 ako jeden z programov, ktoré sa rátajú ako špecializačný odbor na riadenie a organizáciu zdravotníctva. Teraz ho naša škola ponúka už ako "full-online" (kompletne online) program.  

Vedúci programu:

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA

vyučuje na vysokej škole a pôsobí zároveň ako odborný konzultant v oblasti farmekoekonomiky, HTA, market access, liekovej a zdravotnej politiky. Je absolventom Trnavskej Univerzity v Trnave, Open University Business School - Londýn, UK a absolventom PGC štúdia na University of Sheffield, UK. Je autorom a spoluautorom viac ako stovky publikácií doma a v zahraničí. V súčasnosti je aj členom predsedníctva Rady vysokých škôl SR, členom stálej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie a členom niekoľkých redakčných rád a odborných spoločností.

Asistentka:
Mgr. Andrea Pavlíková
tel.: 02 / 577 80 616

Mobil: 0911/ 989 026
e-mail: pavlikova@vssvalzbety.sk

Zodpovednosť v akademickom roku 2017/2018 : štúdium 1. a 2. ročníka Administrácie vo verejnom zdravotníctve online formy ("MHA")

Stránkové hodiny:
Pondelok 9:00 h. - 11:00 h.
Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda 13:00 h. - 15:00 h.
Štvrtok N E S T R Á N K O V Ý D E Ň
Piatok 9:00 h. - 11:00 h.

Nenašli ste informáciu, ktorú potrebujete? Kontaktujte nás formulárom nižšie a my Vám čo najskôr poskytneme potrebnú informáciu