Bakalárske štúdium (Bc.)

Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania

Online prihlasovací formulár k bakalárskemu štúdiu (Bc.)

Týmto spôsobom sa predbežne zaregistrujete k bakalárskemu štúdiu na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o., avšak pre dokončenie registrácie je potrebné do 10 pracovných dní vyplniť a zaslať vytlačenú a vyplnenú prihlášku, ktorá sa Vám otvorí zaslaním predbežnej prihlášky, v opačnom prípade sa táto online prihláška automaticky vymaže.