Časopis sociálno-zdravotnícke spektrum

Pre vás už od roku 2012

Sociálno-zdravotnícke spektrum je vedecko-odborný internetový časopis našej vysokej školy, vydavateľmi ktorého sú Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. a Zväz diabetikov Slovenska. Časopis vznikol v roku 2012 na podnet študentov sociálnej práce a zdravotníckych odborov, učiteľov i kolegov v praxi - je preto určený predovšetkým pre nich. Publikuje v oblasti sociálnej práce, psychológie, pedagogiky, práva, verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, laboratórnych vyšetrovacích metód, medicíny, rádiológie, misijnej a charitatívnej služby, diabetológie a iných príbuzných odboroch.

Časopis vychádza min. 2 krát do roka v elektronickej a printovej podobe a je indexovaný v databáze COPERNICUS.

Obsahovou náplňou sú predovšetkým vedecko-odborné články publikované v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Každý článok prechádza recenziou odborníkom z danej oblasti.


Najväčší dôraz kladieme na prepojenie teórie a praxe v duchu "Prax bez teórie je slepá a teória bez praxe je iba intelektuálna hra.". Orientujeme sa na sociálne a zdravotné problémy klientov, metódy práce s nimi, ich zdôvodnenie a riziká. Dôležité sú pre nás príklady dobrej praxe sociálnych a zdravotníckych pracovníkov na slovensku i zahraničí, ich orientácia na prax, vzdelanie a supervíziu.

Čo časopis ponúka?

  • Aktuálne informácie o významných udalostiach v oblasti sociálnej práce a zdravotníctva.
  • Zaujímavé postrehy, rozhovory a recenzie.
  • Užitočný študijný a odborný materiál.
  • Príklady dobrej praxe.
  • Vedecké štúdie a výsledky výskumov


Pre návštevu stránok časopisu Sociálno-zdravotnícke centrum kliknite SEM