Centrum kariérneho poradenstva

Ako začať?

VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave ponúka svojim študentom kvalitnú prípravu na ich budúce profesijné pôsobenie v širokom spektre študijných programov. Úspešnosť tejto prípravy možno hodnotiť aj slovenskou štatistikou nezamestnaných absolventov vysokých škôl. Naša VŠ patrí medzi školy s najnižším percentom nezamestnaných. Kvalita ponúkaného a poskytovaného vzdelávania, ako aj ďalšie "služby" (Univerzitné pastoračné centrum bl. Zdenky Schelingovej, Centrum sociálneho poradenstva pre študentov a priateľov VŠZaSP sv. Alžbety, univerzitný časopis Sociálno-zdravotnícke spektrum, ALUMNI program, Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov, VŠ pracoviská odbornej praxe...) pre študenta, sú orientované na zvýšenie atraktívnosti budúcich absolventov VŠZaSP sv. Alžbety pre potreby spoločenskej praxe.

Na tomto mieste poskytujeme našim študentom - budúcim absolventom, hľadajúcim už počas štúdia perspektívne uplatnenie vo svojom odbore, aktuálne informácie o:

  • pracovných príležitostiach najmä v sociálno-zdravotníckej oblasti, verejnej správe, zariadeniach SS a SPO, MVO... v priebehu štúdia i po ukončení štúdia
  • možnostiach odbornej praxe, dobrovoľníctva, spolupráce na projektoch

Spoločnostiam, firmám a zamestnávateľom hľadajúcim perspektívnych odborníkov pomôžeme osloviť našich študentov - budúcich absolventov a sprostredkovať im:

  • voľné pracovné pozície najmä v sociálno-zdravotníckych odboroch

Koordinátor 

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. michalolah@gmail.com 

Kariérny poradca 

PhDr. Michal Sedláček, PhD. michal.sedlacek@gmail.com

Poradenstvo v oblasti zamestnanosti a zamestnávania zdravotne postihnutých občanov

PhDr. Ing. Božena Igliarová, PhD.

igliarova@gmail.com

Poradenstvo pre študentov so zdravotným postihnutím

doc. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD., mim. prof.

ivan.bartosovic@gmail.com

Poradenstvo pre doplnkové pedagogické štúdium 

doc. PhDr. Zlata Ondrušová, PhD. 

zlatica.ondrusova@vssvalzbety.sk 


Odkazy na voľné pracovné miesta : (klikni na odkaz)

1. https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/volne-pracovne-miesta/ (MPSVaR SR)

2. https://www.upsvar.sk/volne-pracovne-miesta.html?page_id=12925 (ÚPSVaR)

3. https://www.region-bsk.sk/volne-pracovne-pozicie.aspx (BSK)

4. https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/personalistika/vyberove-konania/ (KSK)

5. https://www.profesia.sk/praca/zdravotnictvo-a-socialna-starostlivost/

6. https://www.istp.sk/oblast-zamestnania/Socialne-sluzby/40/zamestnania

7. https://www.azet.sk/katalog/urady-prace/

Fulbrightov program: (klikni na odkaz)

Americké letné semináre:

https://www.fulbright.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=62


Letná škola sociálneho podnikania:
https://www.fulbright.sk/