Departments

Sem vložte podnadpis

Headquarter Bratislava

Department of Sociology

Department of Missiologie


Department of Psychologie


Department of Social Work

Department of Tropical Public Health

Department of Prenatal an Perinatal Psychologie, Medicine and Social Science

Field Office of Warsaw Management University

Field Offices

Ústav blahoslaveného Z. Mallu Košice

Ústav doplňujúceho pedagogického štúdia Bratislava

Detašované pracovisko sv. Barbory Rožňava

Ústav sv. Pátra Pia Piešťany

Ústav blahoslaveného Metoda Trčku Michalovce

Ústav rómskych európskych štúdií sv. Sary d Marseille, Banská Bystrica

Ústav Tomislava Kolakoviča, Trstená

Detašované pracovisko Spišská Nová Ves

Ústav sv. Cyrila a Metoda Paritzánske

Ústav Dr. P. Blahu, Skalica

Inštitút sv. Jána Bosca, Žilina

Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv, Ladislava, Nové Zámky

Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva blahoslaveného P.P. Gojdiča, Prešov

Foreign Offices

Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna, Příbram, Česká republika

Ústav sociálnej práce Martina Luthera, Báčsky Petrovec, Srbsko

Rumunsko

Malaysia

Kenya

Praha

Other

Centrum sociálneho poradenstva pre študentov

Centrum kariérneho poradenstva pre študentov

Univerzitná knižnica

Univerzitné pastoračné centrum blahoslavenej Zdenky Schelingovej