Vice presidents

Sem vložte podnadpis

Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH

prorektor pre zahraničné vzťahy a humanitárne projekty

E-mail: benca@vssvalzbety.sk

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.

prorektor pre právne záležitosti a PhD. štúdium,

E-mail: tkac@vssvalzbety.sk

prof. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD.

prorektor pre pedagogickú činnosť,

E-mail: kalanin@vssvalzbety.sk