Deň otvorených dverí
16.04.2018 od 13:00hod.

Vážení návštevníci stránky, uchádzači o štúdium, študenti, absolventi, rodičia a priatelia

naša škola poskytuje možnosť vzdelávať sa vo viac ako 100 študijných programoch v zdravotníctve a sociálnej práci, ale nakoľko je  Lepšie raz vidieť ako stokrát počuťmáme tú česť a dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

ktorý sa koná na akademickej pôde našej školy v Bratislave na námestí 1.mája č.1, dňa 16.04.2018 od 13.00 hod.. Budete mať možnosť nahliadnuť do života školy, stretnúť sa s vyučujúcimi a bližšie sa zoznámiť s našimi projektami v Európe, Ázii, Afrike. Pripravili sme pre Vás zaujímavé prednášky, na ktorých sa stretnete s uznávanými odborníkmi, a budete môcť v rámci rozhovorov s nimi získať nové informácie, a rozšíriť si svoje obzory.

Dovoľujeme si Vám ponúknuť malé nahliadnutie do programu

Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

rektor vysokej školy, zakladateľ vysokej školy a vedúci Inštitútu tropického zdravotníctva

Príhovor rektora z príležitosti Dňa otvorených dverí

Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. MPH.

prorektor pre zahraničie a projekty

Prednáška o spolupráci so zahraničím, o úspešných projektoch a možnostiach účasti na rôznych formách zahraničnej práce a spolupráce

prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD.

vedúca katedry ošetrovateľstva

Možnosti a formy študijného programu ošetrovateľstva a odborná prednáška Etické aspekty eutanázie.

prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD.

dekanka fakulty zdravotníctva a soc. práce

Odborná prednáška pod názvom "Quo vadis ošetrovateľstvo" o budúcnosti a očakávanom vývoji v ošetrovateľstve a novootvorenom odbore pôrodná asistencia.

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD. MBA.

vedúci Inštitútu zdravotníctva

Možnosti a formy študijného programu verejného zdravotníctva, odborná prednáška pod názvom Verejné zdravotníctvo a administrácia vo verejnom zdravotníctve

prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. MHA.

prorektor pre študijné záležitosti

Možnosti a formy štúdia na našej vysokej škole a odborná prednáška pod názvom Výchova detí-misia možná?

prof. Ing. PhDr. Ladislav Bučko, PhD.

vedúci inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva

Možnosti a formy študijného programu misijnej a charitatívnej práce, a odborná prednáška pod názvom Naše misijné pôsobenie v Rusku,Kambodži, Burundi, Grécku a na Slovensku

Barbora Mrázová

člen tímu STEP IN

Odborná prednáška na tému Malý krok s veľkým srdcom o úspešnom projekte STEP IN v Iraku.

a iní odborníci, ktorí počas odborných debát, alebo neviazaných rozhovorov pri káve vám poskytnú informácie o škole, o štúdiu, o projektoch a budú sa snažiť uspokojiť vašu zvedavosť.

po odbornej časti nasledujú Chvály v podaní Braňa Letka

Mgr. Branislav Letko, Líder chválovej kapely Lámačské chvály, otec 3 detí, jeho túžbou je priniesť chválu na každé miesto

Zároveň Vás prosíme o anonymné potvrdenie účasti z dôvodu personálneho a materiálneho zabezpečenia dňa otvorených dverí