Deň otvorených dverí
II. ročník dňa 15.02.2019 od 10:00hod.

Vážení návštevníci stránky, uchádzači o štúdium, študenti, absolventi, rodičia a priatelia

naša škola poskytuje možnosť vzdelávať sa vo viac ako 100 študijných programoch v zdravotníctve a sociálnej práci, ale nakoľko je  Lepšie raz vidieť ako stokrát počuťsme mali česť zorganizovať pre Vás  už II. ročník podujatia 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Ďakujeme za Váš veľký záujem o našu školu, študijné programy a projekty a o rok sa budeme tešiť na opätovné stretnutie. Z podujatia onedlho zverejníme fotografie, aby nám pripomínali spoločné chvíle.


Dňom otvorených dverí Vás sprevádzali títo odborníci

prof. MUDr. Eva Grey PhD. MHA.

Obchodovanie s ľuďmi - týka sa aj teba

prof. MUDr. Mariana Mrázová PhD. MHA.

Hygiena rúk - najefektívnejšia prevencia

prof. PhDr. Ivica Gulášová PhD.

Vulnerabilita a reziliencia u pacientov

prof.PaedDr. PhDr. ThDr. Pavol Tománek PhD.

Okultná symbolika v spoločnosti

prof. MUDr. Jozef Mikloško PhD.

Vplyv raného detstva na budúci život človeka

doc. PhDr. Monika Miklošková PhD.

Fenomén odpustenia v živote človeka.

PhDr. Jaroslava Poloňová PhD.

Nízkoprahové služby pre ľudí bez domova v Bratislave

Mgr. Michal Haluška PhD.

Prvá pomoc - najčastejšie chyby pri poskytovaní

a mnohí iní odborníci, ktorí počas odborných debát, alebo neviazaných rozhovorov pri káve vám poskytli informácie o škole, o štúdiu, o projektoch a snažili sa uspokojiť vašu zvedavosť.

Po oficiálnom programe vystúpila skupina
CALVARY

Poznáme rôzne formy modlitieb, príležitostí tráviť čas s naším Bohom. Niekedy prosíme o veci, ktoré nám ležia na srdci, inokedy ďakujeme za veci, ktoré sme dostali alebo sa nám stali. Je aj čas zamerať sa na Božie srdce, a v intimite mu vravieť, aký je..
Chváliť Ho, zvelebovať, už len za to, že Je. A vtedy, v tej krehkej chvíli prichádza.. On, ktorý Je, ktorý Bol a ktorý Príde. A naše srdcia sú uchvátené! Sám Boží Duch prichádza a nesie nás k Bohu, hoci sme stále na zemi, môžeme zažiť kúsok z neba, kde anjeli so svätými chvália Svojho Stvoriteľa a pripojiť k nim aj náš hlas. 

Právo zmeny programu si vyhradzujeme

Miesto konania - Bratislava, Námestie 1. mája 1

Krátke video z činnosti katedry misiológie