Deň otvorených dverí
II. ročník v dňoch 14 a 15.02.2019 od 09:00hod.

Vážení návštevníci stránky, uchádzači o štúdium, študenti, absolventi, rodičia a priatelia

naša škola poskytuje možnosť vzdelávať sa vo viac ako 100 študijných programoch v zdravotníctve a sociálnej práci, ale nakoľko je  Lepšie raz vidieť ako stokrát počuťmáme tú česť a dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

ktorý sa koná na akademickej pôde našej školy v Bratislave na námestí 1.mája č.1, dňa od 14.02.2019 do 15.02.2019 od 09.00 hod.. Budete mať možnosť nahliadnuť do života školy, stretnúť sa s vyučujúcimi a bližšie sa zoznámiť s našimi projektami v Európe, Ázii, Afrike. Pripravili sme pre Vás zaujímavé prednášky, na ktorých sa stretnete s uznávanými odborníkmi, a budete môcť v rámci rozhovorov s nimi získať nové informácie, a rozšíriť si svoje obzory.

Program bude v dohľadnej dobe dopresnený, zmenu programu si vyhradzujeme

Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.

rektor vysokej školy, zakladateľ vysokej školy a vedúci Inštitútu tropického zdravotníctva

Príhovor rektora z príležitosti Dňa otvorených dverí

a iní odborníci, ktorí počas odborných debát, alebo neviazaných rozhovorov pri káve vám poskytnú informácie o škole, o štúdiu, o projektoch a budú sa snažiť uspokojiť vašu zvedavosť.

po odbornej časti nasledujú Chvály v podaní Braňa Letka

Mgr. Branislav Letko, Líder chválovej kapely Lámačské chvály, otec 3 detí, jeho túžbou je priniesť chválu na každé miesto

Zároveň Vás prosíme o anonymné potvrdenie účasti z dôvodu personálneho a materiálneho zabezpečenia dňa otvorených dverí