Deň otvorených dverí
III. ročník dňa 07.02.2020 od 10:00hod.

Vážení návštevníci stránky, uchádzači o štúdium, študenti, absolventi, rodičia a priatelia

naša škola poskytuje možnosť vzdelávať sa v študijných programoch v zdravotníctve a sociálnej práci, ale nakoľko je  Lepšie raz vidieť ako stokrát počuťsme mali česť zorganizovať pre Vás  už III. ročník podujatia 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Ďakujeme za Váš veľký záujem o našu školu, študijné programy a projekty a tešíme sa na opätovné stretnutie s Vami.

Dňa 7.2. sa koná na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Deň otvorených dverí (DOD). Už po tretíkrát sa brány našej Alma Mater otvoria nielen pre potenciálnych študentov, ale aj pre širokú verejnosť. Táto naša aktivita je špecifická tým, že chceme aj touto formou umožniť nahliadnuť do akademického prostredia a vzdelávať nielen študentov, ale aj verejnosť, teda poskytnúť najnovšie a zaujímavé informácie z rôznych odborov - verejné zdravotníctvo, sociálna práca, ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy vrátane genetiky, výživa, psychológia, urgentná medicína, ale aj z odboru, ktorým je naša vysoká škola unikátom a tým je misijná a charitatívna práca. Návštevníci si budú môcť vypočuť nielen teoretické vedomosti, ale aj osobné skúsenosti našich študentov z misií v Afrike, Ázii, Európe, ale aj so Slovenska. Súčasťou DOD sú aj praktické nácviky poskytnutia prvej pomoci, hygieny rúk, pôrodu, odberu krvi, obväzovej techniky a tento rok aj poskytnutie prevej pomoci pomocou automatického externého defibrilátora. Pripravili sme aj hudobný vstup známej slovenskej speváčky.

Srdečne pozývame a tešíme sa na Vás

Fotogaléria z II. ročníka Dňa otvorených dverí z roku 2019

Miesto konania - Bratislava, Námestie 1. mája 1

Krátke video z činnosti katedry misiológie