Ústavy a odbory
Štruktúra školy

Inštitút zdravotníctva

Inštitút tropického zdravotníctva

Inštitút sociálnych vied

Katedra sociálnej práce

Katedra práva

Detašované pracoviská

Ústav blahoslaveného Z. Mallu Košice

Ústav doplňujúceho pedagogického štúdia Bratislava

Ústav sv. Pátra Pia Piešťany

Ústav Tomislava Kolakoviča, Trstená

Detašované pracovisko Spišská Nová Ves

Ústav Dr. P. Blahu, Skalica

Inštitút sv. Jána Bosca, Žilina

Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva blahoslaveného P.P. Gojdiča, Prešov

Zahraničné pobočky

Ústav sociálnej práce Martina Luthera, Báčsky Petrovec, Srbsko

Rumunsko

Malaysia

Kenya

Praha

Iné