Ekonomické oddelenie

Ekonomika a financie školy

Ekonomické oddelenie / Department of Finance
Nám. 1. mája 1, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava
tel.: +421 2 577 80 610
fax: +421 2 577 80 622

Mgr. Lenka Flešková, vedúca
e-mail: fleskova@vssvalzbety.sk

Ľubomíra Kišová, referent
e-mail: referentka@vssvalzbety.sk

Gabriela Violová, pokladňa
e-mail: violova@vssvalzbety.sk