Institutes and Departments

Vladimír Krčméry MD PhD FACP FRCP ScD

Professor and President of St. Elisabeth University 

Juraj Bencza MD PhD MPH

Professor and Vice-President for Abroad Project  

Mariana Mrázová, MD PhD MHA

Professor and Vice-President for Research and Foreign Relations

Peter Juriš DVM PhD

Professor and Vice-president for Education

Vojtech Tkáč, Dr.jur.

Professor and Vice-President for Legal Affairs

Milan Schavel PhDs PhD

Professor and Vice-President for Academic Development

Institute for Healthcare Disciplines

Department of Public Health

Department of Nursing


Department of Medical Technologie


Department of Dental Technics

Institute for Social Work

I

Freyberg Institute for Social Sciences

Department of Psychology

Department of Sociologie

Institute for Missiology and Tropical Health

Slovak Tropical Institute

Foreign Offices

Czech Republic

Serbia

Kenya

Uganda

Malaysia

Cambodia

Other

Centrum sociálneho poradenstva pre študentov

Centrum kariérneho poradenstva pre študentov

Univerzitná knižnica

Univerzitné pastoračné centrum blahoslavenej Zdenky Schelingovej