ISIC

karta

Milí naši budúci študenti a už študenti našej Vysokej školy!

Prijatím na VŠZ a SP sv. Alžbety máte možnosť využívať ISIC kartu, teda univerzálny preukaz študenta (informácie o ňom viď. nižšie).

Preukaz Vám bude vydaný za podmienok doloženia:

- potvrdenia o úhrade poplatku 30.- €

na číslo účtu SK39 1100 0000 0029 2670 9119, variabilný symbol uveďte:

*uchádzači - registračné číslo prihlášky

*študenti vyšších ročníkov - osobné číslo

- v správe pre prijímateľa uveďte ISIC

- 1x fotografia (600x600 pixlov.)

- vyplnená návratka - ,, Žiadosť o vydanie ISIC preukazu"

Uvedené doklady NASKENOVANÉ zasielajte obratom na emailovú adresu: isic@vssvalzbety.sk

Návratku pre uchádzačov si môžete stiahnuť TU

Návratku pre študentov vyšších ročníkov stiahnuť TU

ISIC preukaz bude možné si objednať len do 31. 10. 2017

Univerzitný preukaz študenta ISIC je:

  • preukaz študenta -slúži na identifikáciu študenta príslušnej univerzity,
  • medzinárodný preukaz študenta ISIC -jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí.
  • má v sebe bezkontaktný čip -umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností jednotlivej univerzity. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú napríklad vstup do budovy, do knižníc, aplikácia stravovacích systémov, aplikácia v mestskej hromadnej doprave a pod.

Zľavy na ISIC:

Kompletný zoznam zliav máte k dispozícii na www.isic.sk

ISIC kartu môžu využívať denný študenti do 26 rokov. Denný študenti nad 26 rokov si môžu požiadať o ISIC kartu, bez nároku na zľavu cestovného.

PROLONGÁCIA PREUKAZU ŠTUDENTA

Vážení denní študenti,

prolongovať preukaz pre akademický rok 2017/2018

si budete môcť po spracovaní údajov zo zápisu, t.j. 5-ty deň po dni zápisu študijnom oddelení u študijnej referentky p. Tomíkovej počas stránkových hodín. Cena prolongačnej známky je 13 €. Poplatok je nutné uhradiť vopred na č. u. SK39 1100 0000 0029 2670 9119 , variabilný symbol: číslo študenta, správe pre prijímateľa: ISIC. Fotokópiu dokladu o úhrade a index si prineste so sebou.

Prolongácia preukazu sa týka len študentov vyšších ročníkov!

V prípade straty preukazu študenta je možné vystavenie duplikátu za poplatok 15€.

Študenti z detašovaných pracovísk odovzdajú preukaz ISIC pri zápise študijnej referentke spolu s dokladom o úhrade. Po prolongácii budú ISIC preukazy zaslané na príslušné detašované pracovisko, kde si budete môcť vyzdvihnúť u asistentky pracoviska.