Katedra prenatálnej a perinatalánej psychológie, medicíny a sociálnych vied

 • Výskumná činnosť:
 • Sociálna práca s rodinou v detských domovoch
 • Faktory ovplyvňujúce návrat detí z detského domova do rodiny
 • Longitudiálny výskum Ohrozená rodina na Slovensku v kontexte príčin vyňatia detí z biologických rodín.
 • Základné otázky výskumu:
 • Akú sú príčiny vynímania detí z rodín?
 • Aká je šanca, že sa dieťa vráti späť do vlastnej rodiny?
 • Je dieťaťu lepšie v prostredí detského domova, v ktorom dostane odbornú výchovnú starostlivosť, či u náhradných rodičov, ktorí sú vo väčšine prípadov pripravení obdarovať dieťa láskou, alebo u vlastných rodičov, napriek tomu, že ich podmienky a výchovný štýl majú ďaleko od ideálnych?
 • Ako pomôcť rodinám, aby boli tým, k čomu majú predpoklad, najlepším miestom pre výchovu a život svojich detí?
 • Vzdelávanie odborníkov pracujúcich s deťmi a ich rodinami, zamestnancov detských domovov, sociálnych pracovníkov, pedagogických zamestnancov, zástupcov štátnej správy a samosprávy, sudcov, dobrovoľníkov a všetkých ľudí, ktorí majú záujem skvalitňovať svoju prácu v prospech detí:
 • odborné semináre na špecifickú tému spojené s nácvikom konkrétnych zručností (každý mesiac na západnom, strednom aj východnom Slovensku)
 • medzinárodné konferencie "Mosty v sociálnoprávnej ochrane" "Prenatálne dieťa - Freyberghove dni"
 • konferencie na regionálnej úrovni "Mosty k rodine"

prof. MUDr. PhDr. Peter G. Fedor-Freybergh, DrSc., Dr. h. c. mult

 • prvý profesor odboru Prenatálnej a perinatálnej psychológie a medicíny
 • gynekológ, pôrodník, psychológ a psychiater
 • od roku 1983 bol prezidentom Svetovej organizácie prenatálnej a perinatálnej psychológie a medicíny. Od roku 1992 je čestným a doživotným prezidentom tejto organizácie
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
 • pediater, profesor sociálnej práce
 • od svojich vysokoškolských štúdii sa venuje deťom v detských domovoch a ohrozeným rodinám
 • ako lekár a vedecký pracovník sa špecializuje na témy prenatálneho vývinu a raného detstva
 • od roku 1991 je predsedom Spoločnosti Úsmev ako dar, ktorá dlhodobo iniciuje systémové zmeny v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a poskytuje komplexný podporný program pre deti a rodiny v ohrození na Slovensku