Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód

Vedúci katedry vyšetrovacích metód:

prof. MUDr. Štefan Galbavý CSc.

Asistentka:

PhDr. Monika Tóthová
tel.: 02 / 577 80 615, 0904 404 832
e-mail: tothova@vssvalzbety.sk

Stránkové hodiny:

pondelok: 9:00 - 11:00 obed

utorok: N E S T R Á N K O V Ý D E Ň

streda: 9:00 - 11:00 obed 13:00 - 15:00 hod.

štvrtok: N E S T R Á N K O V Ý D E Ň

piatok: 9:00 - 11:00