MHA štúdium

Magister administratívy v zdravotníctve

Online prihlasovací formulár k magisterskému štúdiu administratívy v zdravotníctve (MHA.) - online štúdium

Týmto spôsobom sa predbežne zaregistrujete k magisterskému štúdiu administratívy v zdravotníctve na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o., avšak pre dokončenie registrácie je potrebné do 10 pracovných dní vyplniť a zaslať vytlačenú a vyplnenú prihlášku, ktorá sa Vám otvorí zaslaním predbežnej prihlášky, v opačnom prípade sa táto online prihláška automaticky vymaže.