MPH štúdium

Magister verejného zdravotníctva

Online prihlasovací formulár k magisterskému štúdiu verejného zdravotníctva (MPH.)

Týmto spôsobom sa predbežne zaregistrujete k magisterskému štúdiu verejného zdravotníctva na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o., avšak pre dokončenie registrácie je potrebné do 10 pracovných dní vyplniť a zaslať vytlačenú a vyplnenú prihlášku, ktorá sa Vám otvorí zaslaním predbežnej prihlášky, v opačnom prípade sa táto online prihláška automaticky vymaže.