Národné referenčné centrum pre tropické choroby

Národné referenčné centrum pre tropické choroby je špecializované pracovisko Ministerstva zdravotníctva SR s pôsobnosťou pre územie SR, s miestom výkonu Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Palackého 1, Bratislava s účinnosťou od 1.2.2007.

Činnosť NRC: odborná, pedagogická, vedecká

NRC zastrešuje nasledovné odborné činnosti:

- Sledovanie a zhromažďovanie všetkých informácií o najnovších poznatkoch a problematike tropických chorôb

- Diagnostika importovaných tropických ochorení

- Screening u migrantov

- Zabezpečovanie špeciálnych analýz tropických ochorení pre štátny zdravotný dozor Úradu Verejného zdravotníctva SR

- Pomoc a konzultačná činnosť pri riešení problémov liečby importovaných nákaz

- Poskytovanie expertíznej, konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti tropických chorôb v rezorte zdravotníctva

- Poskytovanie odbornej a metodickej pomoci pri riešení problematiky diagnostiky a liečby tropických chorôb

- Vypracovávanie vecných podkladov do návrhov zákonov a iných právnych predpisov v oblasti tropických chorôb

- Poskytuje výučbovú základňu pre zdravotnícky personál v SR aj v zahraničí

- Je vedecko-výskumným pracoviskom VŠZaSP sv. Alžbety a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami v oblasti tropickej medicíny

V rámci diagnostiky sa zameriava najmä na konfirmáciu diagnózy malárie (mirospopia, rapid testy), schistozomiázy (rapid testy), tripanozómiáza (rapid testy), leišmaniózy (rapid testy), črevných helmintóz

(mikroskopicky). V prípade potreby je schopné zabezpečiť rýchlu diagnostiku HIV pomocou rapid testov.

V rámci ambulantnej zložky poskytuje i liečbu uvedených tropických ochorení.

NRC má vysunuté pracoviská aj v zahraničí (Keňa, Južný Sudán, Rwanda, Burundi, Uganda, Kambodža, Tanzánia, Haiti, India).

Vedúca laboratória Národného referenčného centra pre tropické choroby

doc. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD.

- na VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava od. r. 2008

- vysokoškolský učiteľ

- od r. 2012 = vedúca laboratória

- opakovane pôsobila na sociálno - zdravotníckom projekte v Etiópii

- logistika v 2 ambulanciách pre bezdomovcov

Nadpis textu

Váš text začína práve tu. Kliknite sem a môžete začať písať. Porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.