Oddelenie ľudských zdrojov

Oddelenie ľudských zdrojov
VŠZaSP sv. Alžbety n.o., Palackého 1

P.O.BOX 104, 810 00 Bratislava, č. dv. 5

tel.: +421 2 59 30 56 26

Mgr. Lenka Chalupová
e-mail: chalupova@vssvalzbety.sk

Mgr. Sylvia Tichá

e-mail: ticha@vssvalzbety.sk