Oddelenie správy majetku

Sem vložte podnadpis

Nám. 1. mája č.1

P.O. Box 104

810 00 Bratislava

Mgr. Rastislav Hochman - vedúci
tel.: +421 2 577 80 631, 0911 171 727

e-mail: hochman@vssvalzbety.sk

PhDr. Petra Heráková - referentka
tel.: +421 2 577 80 628, 0903 245 022

e-mail: herakova@vssvalzbety.sk