SPAY 2019

Medzinárodný dialóg o aspektoch traumy a sociálnej patológie u detí, adolescentov a mladých dospelých

Organizačný výbor konferencie SPAY 2019


prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH

prof. MUDr. Eva Grey, PhD., MHA

prof. PaedDr. ThDr. PhDr. Pavol Tománek, PhD.

doc.. PhDr. Nataša Bujdová, PhD.

doc. PhDr. Ing. Božena Igliarová, PhD.

doc. PhDr. Stanislav Špánik, PhD.

doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD.

Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD.

JUDr. Ing. Zsolt Mánya, PhD.

JUDr. Alena Mátejová, PhD., MHA

PhDr. Barbora Kuchárová

Mgr. Dionýz Ordódy, PhD.

PhDr. Ján Mihálik, MBA

Mgr. Katarína Spevarová

Mgr. Soňa Ballónová

Katarína Feketeová