Naše projekty

Pomáhame v rôznych kútoch sveta

"Zo 6 miliárd ľudí na svete, 4,8 miliardy žije v rozvojových krajinách. Asi jeden a pol miliardy z nich trpí hladom, dve miliardy je nakazených tuberkulózou, 600 miliónov ľudí ročne sa nakazí maláriou a asi 50 miliónov ľudí je infikovaných HIV. Desiatky miliónov detí, ktoré by situáciu mohli zmeniť zomrú ročne na tieto tri najčastejšie infekcie. Ďalších desať miliónov pripraví o život hlad.

Je lepšie mať našich pacientov pri poslednom súde na lavici obhajcov ako na lavici žalobcov.."

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
zriadovateľ VŠ ZSP v. Alžbety, n.o.

Prečo sme začali?

"Bola to nevyhnutnosť, lebo sme veľmi zle spávali, keď sme videli v televíznych spotoch tú strašnú biedu. Vtedy sme sa budili desaťkrát za noc, teraz je to trochu lepšie - už len štyri razy..." už teraz zľahčené slová profesora Krčméryho, iniciátora myšlienky projektov v rozvojových krajinách.Profesor Krčméry tvrdí o sebe, že je "len agitačné stredisko" a že poďakovanie patrí lekárom, bez ktorých by projekty zostali len na papieri. Medzi prvých, ktorí začali pracovať pre chudobných v rozvojových projektoch patria: Benca, Danko, Doczeová, Ťažiarová, Holečková, Buček, Očenáš, Sládečková, Farkašová, Bartkovjak, Uherčík, Ondrušová, Mitterpachová, Kniezová, Augustínová a mnohí ďalší. Profesor začal pracovať pre chudobných ešte ako dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave. Spolu s dvoma lekármi otvoril prvý projekt v africkej Keni. Nechce si však sám robiť zásluhy, veď keby nie on, odštartoval by to niekto iný. Pomáhať je predsa poslanie každého človeka. Smrť sa odstrániť nedá, ale lekári môžu bojovať proti utrpeniu. V súčasnosti má Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety dvadsať projektov v desiatich krajinách sveta.

Čokoľvek ste urobili...

... jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili.
(Mt 25,40)

Profesor Ladislav Bučko, dekan Fakulty misijnej práce a tropického zdravotníctva VŠZSP sv. Alžbety, hovorí: "Charitatívna a misijná činnosť školy stojí v službe celostného oslobodenia a pozdvihnutia človeka."

prof Ing. PhDr. Ladislav Bučko, PhD.
riaditeľ Inštitútu MPTZ VŠZSP sv. Alžbety

Dlhodobým poslaním fakulty je vychovávať odborných pracovníkov pre misijné a rozvojové projekty sociálneho, charitatívneho, zdravotníckeho zamerania doma i v zahraničí. Pôsobenie fakulty vychádza z duchovných hodnôt evanjeliového posolstva a zo všeobecných humanitných princípov, hlavne úcta k človeku, ochrana života, rozvoj kultúry.


Čo hovoria štatistiky o HIV/AIDS?

 • vo svete je nakazených vírusom HIV 40 000 000 ľudí
 • v Afrike je nakazených vírusom HIV 25 000 000 ľudí
 • 10 000 000 detí a mladých ľudí nakazených vírusom HIV
 • 17 000 000 sirôt po rodičoch zomrelých na AIDS
 • ročne zomiera najmenej 1 000 000 ľudí na AIDS
 • od začiatku objavenia sa choroby po dnešný deň zomrelo 3 000 000 ľudí...
 • 50% novo nakazených každoročne sú deti a mládež
 • v podsaharskej Afrike je AIDS najčastejšou príčinou smrti vo veku 15 - 49 rokov
 • Afrika má 15 000 000 sirôt po rodičoch zomrelých na AIDS
 • 80 % nakazených dospelých sú ženy
 • úmrtnosť chorých na AIDS v krajinách tretieho sveta je skoro 100%, zatiaľ, čo v bohatých krajinách Západu je niečo nižšia než 10%

Aj toto sú dôvody, prečo sa VŠ ZSP sv. Alžbety angažuje v zdravotníckych projektoch v rozvojových krajinách bojujúcich s vírusom HIV.

Projekty v Afrike

Projekty v Ázii

Projekty v Európe