Podateľňa

Sem vložte podnadpis

Osobné podanie :

Nám.1.mája č.1

810 00 Bratislava

Korešpondenčná adresa:

Palackého 1, P.O.Box 104

810 00 Bratislava

STRÁNKOVÉ HODINY

Pondelok: 7:00 - 13:00

Utorok: 7:00 - 14:00

Streda: 7:00 - 13:00

Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok: 7:00 - 13:00

PhDr. Petra Heráková
tel.: +421 2 577 80 628
e-mail: herakova@vssvalzbety.sk

Obedná prestávka: 12:30 - 13:00

V prípade zatvorenia dávajte poštu do schránky Podateľne!