Podmienky magisterského štúdia

Vašu prihlášku sme obdržali, avšak pre dokončenie procesu je potrebné, aby ste vytlačili aj prihlášku nižšie, vyplnili a zaslali na adresu: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Študijné oddelenie, Palackého č. 1, P. O. Box 104, 810 00 Bratislava