Prevádzkové oddelenie

Zabezpečenie prevádzky školy

PhDr. Petra Groskopová - referent odd. správy majetku, podateľňa

tel: 02/5778 0628

e-mail: groskopova@vssvalzbety.sk

Roman Vrška - referent autodopravy

tel: 0911 998 137

Peter Obranec - referent autodopravy

Tel: 0903 970 102

Ochrana budov

Jozef Bakaj

Peter Hochman

Tel. č.: 02/ 577 80 630

Budova otvorená od 7.30 hod. - 21.00 hod.