Prihlasovanie dobrovoľníkov nezdravotníkov

 na výpomoc v karanténnych zariadeniach pre repatriantov

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce v spolupráci s MV SR hľadá dobrovoľníkov na pomoc v karanténnych zariadeniach. Úlohou dobrovoľníkov nezdravotníckych pracovníkov je registrácia príchodzích, ubytovanie, pomoc s vynášaním odpadu a roznáškou jedla a pod.

Okrem dobrovoľníkov je prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia a taktiež zamestnanci Odborov krízového riadenia okresných úradov resp. Sekcie krízového riadenia MV SR, policajti a podobne. Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) budú záujemcom poskytnuté na mieste.