Prihlasovanie dobrovoľníkov zdravotníckych pracovníkov
do karanténnych zariadení pre repatriantov

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce v spolupráci s MV SR hľadá dobrovoľníkov na pomoc v karanténnych zariadeniach. Úlohou dobrovoľníkov so zdravotníckym vzdelaním (verejný zdravotník, stredný zdravotnícky personál, pracovník Červeného kríža, vojenský zdravotník, samaritán,...) je zabezpečiť vstupný pohovor a posúdiť umiestnenie do zariadenia.

Okrem dobrovoľníkov je prítomný aj klasický prevádzkový personál, ktorý rieši bežnú réžiu zariadenia a taktiež zamestnanci Odborov krízového riadenia okresných úradov resp. Sekcie krízového riadenia MV SR, policajti a podobne. Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) budú záujemcom poskytnuté na mieste.