Rektor

Sme tu, aby sme pomohli

Dr.h.c. prof. MUDr. Mgr. Vladimír Krčméry, DrSc.