Akademický senát

xxxxxxxxx

Zamestnanecká časť

doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD.

Mgr., Mgr. ThLic. Daniel Dian

prof. PhDr. Monika Jankechová, PhD.

RNDr. Mgr. Milica Páleníková

Mgr. Monika Dancáková

PhDr. Zuzana Nagy Gažová

prof. Mgr. MUDr. Mariana Mrázová, PhD.

doc. PhDr. Anna Murgová, PhD.

doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH

Mgr. Monika Tóthová

Študentská časť

Bc. Juraj Bago

Bc. Simona Bartková

Jana Iglarčíková

Jaroslava Kubačková

Ing. Janka Pavlovičová Ivašková