Sociálna práca-denné štúdium

Rozdelenie podľa ročníkov - denné štúdium

Bakalársky stupeň

Druhý ročník/Bc.štúdium

Tretí ročník/Bc.štúdium

Magisterský stupeň

Prvý ročník/Mgr. štúdium

Druhý ročník/Mgr. štúdium

Tretí ročník/Mgr. štúdium