Sociálna práca-externé štúdium

Rozdelenie podľa ročníkov - externé štúdium

Bakalársky stupeň

Prvý ročník/Bc. štúdium

Druhý ročník/Bc. štúdium

Tretí ročník/Bc. štúdium

Štvrtý ročník/Bc. štúdium

Magisterský stupeň

Prvý ročník/Mgr. štúdium

Druhý ročník/Mgr. štúdium

Tretí ročník/Mgr. štúdium