Študentská zóna
To čo potrebujete k štúdiu nájdete tu

Vážení študenti

Vítame Vás na našej škole a v školskom roku 2018/2019 a prajeme Vám veľa študijných a osobných úspechov. Dúfame, že sa Vám bude páčiť v našej "rodine" a štúdium na našej škole bude naplnením Vašich plánov, snov a očakávaní. Pedagogický zbor vynakladá nemalé úsilie, aby Vám poskytoval vždy len aktuálne informácie z praxe, aby sa z Vás stali všestranne pripravení a erudovaní odborníci. Pre najlepších sú opäť k dispozícii možnosti štipendia, ako aj zahraničných stáží, kde si môžete overiť svoje teoretické vedomosti v praxi. Možnosti sú dané a záleží len na Vás, na vašej vôli a úsilí čo v štúdiu a v živote chcete dosiahnuť a čo dosiahnete.

Prajeme Vám veľa síl a entuziazmu pri realizovaní svojich cieľov a snov               Vedenie školy

Zapoj sa do tvorby Vášho webu

vážení uchádzači, študenti, absolventi,

nikto iný nevie lepšie, že čo chýba na pracovnom webe, než samotní užívatelia. Váš názor je dôležitý a preto Vás vyzývame resp. prizývame do tvorby Vášho webu. Vaše názory, námety, návrhy na vylepšenie webu môžete zaslať formulárom nižšie.Jediná povinná položka je meno, prosím napíšte svoju prezývku, nick, aby sme vedeli diferencovať medzi jednotlivými návrhmi, ktoré po vyhodnotení budeme postupne zapracovávať na webstránku. Mail uveďte ak očakávate spätnú reakciu, alebo ak niečo chcete na stránke prekonzultovať.

Tešíme sa na Vaše návrhy, ktorými budeme môcť vylepšiť a obohatiť stránku        Tvorcovia stránky


Vyberte si kategóriu

Aktuality podľa študijných odborov

(rozvrh, oznamy, termíny skúšok a pod.)

Sociálna práca