Ústav Bl. L. Strattmanna Batthyányho, Dunajská Streda

Dr. h. c. mult. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. György Herdics, PhD., MBA, LL.M,
mimoriadny profesor

V roku 2001 získal na Katolíckej univerzite Pétera Pázmánya v Budapešti licenciát
z teológie.
V roku 2002 na Katolíckej univerzite v Ružomberku získal akademický titul PaedDr.
Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v roku 2011 získal
akademický titul PhDr.
V roku 2011 univerzita Pro Deo State University mu udelila doktorát "honoris causa".
V roku 2012 získal titul PhD.
V roku 2014 habilitoval zo sociálnej práce.
V roku 2015 získal titul MBA.
V roku 2015 získal titul LL.M.
V roku 2016 bol menovaný za mimoriadneho profesora na Warsaw Management

University.
V roku 2016 mu univerzita Ostroh Academy National University udelila doktorát
"honoris causa".
V roku 2017 bol menovaný za mimoriadneho profesora na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

V roku 2017 bol menovaný za prorektora Warsaw Management University.

Počas niekoľkých rokov prednášal na Teologickej vysokej škole Sapientia v Budapešti. V Komárne počas štyroch rokov na vysunutom pracovisku Teologickej vysokej školy Sapientia pre vzdelávanie katechétov bol zástupcom riaditeľa. Od roku 2011 prednáša na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, kde je zároveň aj vedúcim detašovaného pracoviska v Dunajskej Strede. Prednáša v Českej republike v Karvinej na pedagogickej fakulte WMU.

Riaditeľ detašovaného pracoviska:

Dr. h. c. mult. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. György Herdics, PhD., MBA, LL.M, mim. prof.

Zástupca riaditeľa detašovaného pracoviska:

PhDr. Bc. Erik Javorský, MBA, LL.M

Asistentka detašovaného pracoviska:

Bc. Dóra Borsányi

E-mail: borsanyi@unids.sk

Telefón: 00421 911 015 805

Korešpondenčná adresa ako aj adresa výučbovej základne:

VŠZaSP sv. Alžbety

Korzo Bélu Bartóka 4291/36

929 01 Dunajská Streda

Adresa kancelárie:

VŠZaSP sv. Alžbety

Ulica Biskupa Kondého 11

929 01 Dunajská Streda

Rýchla otázka - quick qestion