Ústav rómskych štúdií sv. Sary d Marseille

Banská Bystrica

Tajomníčka ústavu: Ing. Denisa Ivaničová

E-mail: d.ivanicova@gmail.com, ivanicova@vssvalzbety.sk,

Tel: +421 911 828 275

Študijné programy:

Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu

Sociálna práca

Forma štúdia:

Externá

Stupeň štúdia:

Bc., Mgr.

Výučbová základňa:

Ústav rómskych európskych štúdií

budova bývalej ZŠ na Tatranskej ul. č. 10
974 11 Banská Bystrica

web: www.ures.wbl.sk


Študijné oddelenie v Bratislave:

PhDr. Eva Chovanová
e-mail: chovanova@vssvalzbety.sk
tel.: 02 / 5930 5624, 0911 082 846