Inštitút sociálnych vied

Vedúca inštitútu sociálnych vied VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave

prof. MUDr. Eva Grey, PhD., MHA. je vedúcou Ústavu sociálnej práce VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave. Zaoberá sa výskumom v oblasti etiky, sociálnej práce v zdravotníctve a sociálnou politikou. Zúčastnila sa na konferenciách vo Viedni, Verone, Florencii, Varšave, Hamburgu, Paríži, Chicagu; Slovensko zastupovala na 4. Svetovej konferencii OSN o ženách v Pekingu. V roku 2015 získala titul Slovenka roka v kategórii Vzdelávanie a podpora mladých talentov.