Inštitút zdravotníctva

- zabezpečuje akreditované programy v oblasti zdravotníctva pre všetkých uchádzačov, ktorí chcú spl'ňať odbornú spôsobilosť v oblasti verejného zdravotníctva, laboratórnych vyšetrovacích metód, ošetrovateľstva a zubnej techniky

- má schválené akreditácie až do tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania (tj. Bc., Mgr. a PhD) v odboroch verejné zdravotníctvo, laboratórne vyšetrovacie metódy a ošetrovateľstvo

- už piaty rok a stále vo vyššom percente ponúka pre svojich študentov aj online prednášky v reálnom čase a tak znižuje finančné náklady a časovú náročnosť na samotné štúdium pri zachovaní plnej interaktivity medzi vyučujúcim a študentom

- poskytuje aj ďalší magisterský program v odbore verejné zdravotníctvo: Administrácia vo verejnom zdravotníctve, ktorý je uznaný ako program na splnenie požiadavky na riadenie v zdravotníctve. Tento program ponúka ÚZD už druhý rok ako full-online.

Vedúci ústavu: prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD. MBA

vyučuje na vysokej škole a pôsobí zároveň ako odborný konzultant v oblasti farmekoekonomiky, HTA, market access, liekovej a zdravotnej politiky. Je absolventom Trnavskej Univerzity v Trnave, Open University Business School - Londýn, UK a absolventom PGC štúdia na University of Sheffield, UK. Je autorom a spoluautorom viac ako stovky publikácií doma a v zahraničí. V súčasnosti je aj členom predsedníctva Rady vysokých škôl SR, členom stálej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie a členom niekoľkých redakčných rád a odborných spoločností.