Vedecká konferencia

v Bratislave v Aule Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na tému sociálno-patologické javy, hlavný speaker prof. Daniel West zo Scrantonskej univerzity (USA)

                                     Vážené kolegyne a kolegovia
srdečne vás pozývame na vedecké podujatie "jesenná SPAY konferencia", ktorá sa už tradične koná na VŠ ZaSP sv. Alžbety. Tohtoročná konferencia je organizovaná v spolupráci s partnermi: Scranton University v Pennsylvánii (USA), Prima OZ a Health Initiatives  Associatio o.z.
SPAY konferencia sa bude konať dňa 27.10.2018 v Bratislave na VŠ ZaSP sv. Alžbety, Nám. 1. mája 1 Predbežný program podujatia si môžete stiahnuť nižšie.
Prosíme rezervujte si tento termín vo vašich kalendároch na odborné a stretnutie o sociálnej   patológii medzi deťmi, mládežou a mladými dospelými a buďte spolutvorcom lepšej inklúzie obyvateľov na Slovensku a ich mentálneho i telesného zdravia, ktoré je ovplyvnené sociálnymi determinantami súvisiacimi aj so sociálnou patológiou.
Budeme sa tešiť na vašu účasť a zdieľanie vašich skúseností.
                                                                        SPAY tím
                                              (SPAY - Social Pathology Among Youth)

Našimi hlavnými hosťami a rečníkmi budú

prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc.

VSSvA

prof. Daniel West

University of Scranton

prof. MUDr. Marianna Mrázová PhD. MHA.

VSSvA

doc. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. MPH.

MZ SR

Mgr. Barbora Kuchárová PhD.

OZ Prima

doc. PhDr. PaedDr. ThDr. Pavol Tománek PhD.

VSSvA

Vedecký výbor/ Scientific Committee
Full prof. MD. Vladimír Krčméry, DrSc., mult.
Full prof. MD. Eva Grey, PhD., MHA
Full prof. MD. Mariana Mrázová, PhD. MHA
prof. MD. Daniel West, PhD.
JUDr. Ing. Zsolt Mánya, PhD.
Assoc. prof. Dr. Nataša Bujdová, PhD.
Assoc. prof. Dr. Monika Miklošková, PhD.
Assoc. prof. Stanislav Špánik, PhD.
Dr. Barbora Kuchárová
Jaroslava Poloňová, MSc., PhD.
Dr. Andrea Gállová, PhD.
Assoc. prof. MD. Jozef Šuvada, PhD., MPH

Organizačný výbor/ Organizing Committee
Full prof. MD. Mariana Mrázová, PhD.
JUDr. Ing. Zsolt Mánya, PhD.
Dr. Barbora Kuchárová
Sabína Bredová, MSc.
Katarína Gatialová, MSc.
Assoc. prof. Dr. Nataša Bujdová, PhD.
Assoc. prof. Dr. Monika Miklošková, PhD.
Assoc. prof. Stanislav Špánik, PhD.
Jaroslava Poloňová, MSc., PhD.
Dr. Andrea Gállová, PhD.
Assoc. prof. MD. Jozef Šuvada, PhD., MPH

Program konferencie

Miesto konania

Prihláste sa na konferenciu