SPAY 2019

Medzinárodný dialóg o aspektoch traumy a sociálnej patológie u detí, adolescentov a mladých dospelých

Vedecký výbor konferencie SPAY 2019


prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc, Dr. h. c. mult - zriaďovateľ VŠZaSP sv. Alžbety, Tropic Team

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. - pedagóg, dekan fakulty VŠZaSP sv. Alžbety v Nových Zámkoch

prof. Ing. Ladislav Bučko, PhD. - pedagóg, výskumník, vedúci katedry Charity a misiológie, SK

prof. MUDr. Eva Grey, PhD. - vedúca Ústavu sociálnej práce, VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, SK

prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA - vedúca Ústavu zdravotníckych disciplín a MZ SR

prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD. - pedagóg, výskumník MZ SR a Health Initiatives Association

prof. Daniel J. West, PhD., FACHE - Scranton Univesrity, Pennsylvania, USA

prof. Steve Szydlowski, PhD. - Scranton Univesrity, Pennsylvania, USA

prof. PaedDr. PhDr. Pavol Tománek, PhD. - pedagóg VŠZaSP sv. Alžbety, SK

prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc. - lekárka, pedagogička VŠZaSP sv. Alžbety a SZU, SK

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. - pedagóg, výskumník VŠZaSP sv. Alžbety a Úsmev ako dar OZ,

doc. PhDr. Nataša Bujdová, PhD. - pedagogička VŠZaSP sv. Alžbety, SK

doc. PhDr. Pavel Bryndzák, PhD. - pedagóg VŠZaSP sv. Alžbety, SK

doc. PhDr. Andrea Gállová, PhD. - pedagogička VŠZaSP sv. Alžbety v Rimavskej Sobote, SK

doc. PhDr. Ing. Božena Igliarová, PhD. - pedagogička VŠZaSP sv. Alžbety, SK

doc. PhDr. Monika Miklošková, PhD. - pedagogička, VŠZaSP sv. Alžbety a Úsmev ako dar OZ, SK

doc. PhDr. Stanislav Špánik, PhD. - pedagóg VŠZaSP sv. Alžbety, SK

doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. - Katedra věd o výchově, FiF, Univerzita Pardubice, ČR

Ing. Jozef Halcin - riaditeľ odboru prevencie kriminality, MV SR, SK

JUDr. Ing. Zsolt Mánya, PhD. - pedagóg VŠZaSP sv. Alžbety a Agel SK

JUDr. Alena Mátejová, PhD., MHA - pedagogička VŠZaSP sv. Alžbety, SK

PhDr. Katarína Bundzelová, PhD. - pedagogička VŠZaSP sv. Alžbety, SK

PhDr. František Radi, PhD. - pedagóg VŠZaSP sv. Alžbety, SK

PhDr. Petra Achbergerová - riaditeľka, Migračný úrad MV SR

PhDr. Barbora Kuchárová - riaditeľka, Prima OZ a pedagogička VŠZaSP sv. Alžbety, SK

PhDr. Karin Brániková, MPH - Modrý Anjel OZ

Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. - pedagogička VŠZaSP sv. Alžbety, SK