Zaslanie abstraktu - práce založenej na výskume

Môžete on line zaslať abstrakt

Inštrukcia pre účastníkov

Vážené dámy a páni,

nakoľko sa jedná o medzinárodnú konferenciu, je potrebné abstrakt zaslať jednak v jazyku anglickom a následne vložiť abstrakt aj v jazyku slovenskom, alebo inom konferenčnom jazyku. Absencia abstraktu v ktoromkoľvek z uvedených jazykov môže viesť k diskvalifikácii, preto Vás žiadame po vyplnení anglického abstraktu pokračovať vyplnením aj slovenského abstrakt, alebo abstraktu v inom konferenčnom jazyku. Nevyplnením povinných položiek nie je možné zaslať abstrakt na spracovanie, preto prosím v prípade neúspešného zaslania abstraktu skontrolujte abstrakt a červenou farbou zvýraznené polia je potrebné vyplniť, aby mohlo dôjsť k úspešnému zaslaniu. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu účasť                             Organizačný výbor